Martin Richardt, forfatter
Martin Richardt, foto

Martin Richardt, hvorfor skrive romaner?

Vel først og fremmest fordi man har en historie, man finder relevant for læseren og for sig selv – en histo- rie der kan berige og måske endda udvide vores ho- risont. Jeg har en tro på, at læseren er et nysgerrigt menneske, der hele tiden ønsker at forøge sin viden og dermed sin indsigt

Skriver du udelukkende for læserens skyld?

Slet ikke. Jeg skriver, fordi jeg ikke kan lade være. Det er måske min måde at rejse på. I en god historie er man til stede. Man eksisterer i handlingen. At for- me en vedkommende historie er meget meningsgi- vende. Personerne bliver til virkelige mennesker, og dem kan det være svært at vinke farvel til

Hvem er din yndlingsforfatter?

Der er flere, men hvis jeg skal pege på én, må det være John le Carré. Han er ikke alene mesterlig til at skrue en handling sammen og holde suspense, men også hans sprog beriger. Dér kan le Carré no- get, mange forfattere ikke kan. Gennem sine sted- beskrivelser eller skildringer af personers emotionel- le verden folder han sproget helt ud, hvorimod han andre steder holder udtrykket stramt. Det vidner om en meget stor sproglig formåen. Manden har desud- en psykologisk indsigt. Og så holder han sine priva- te anskuelser i kort snor

Er det noget særligt?

Desværre. Jeg synes ikke, at en roman bør være talerør for en forfatters politiske forurettelser. Det er støj på linien

Nu stiller jeg det klassiske spørgsmål: har du tænkt dig at leve af det her?

Skrivningen foregår sideløbende med mit faste ar- bejde, et arbejde, jeg oven i købet holder meget af. Jeg behøver derfor ikke at bekymre mig om så ke- delige aspekter som økonomi. Med andre ord: jeg er et privilegeret menneske.